Direkt zur Hauptnavigation dem Inhalt oder zum Seitenfuß.

Novi koncepti grozdenja za Srednjo Evropo

Ohranjanje in izboljševanje konkurenčnosti grozdov v Srednji Evropi – je glavni cilj projekta CluStrat. Strateški projekt združuje partnerje iz Avstrije, Češke, Nemčije, Madžarske, italije, Poljske, Slovenije, Slovaške in Ukrajine. V projektu CluStrat so združili moči za razvoj in preizkus novih pristopov za nadgradnjo inovacijskih zmogljivosti grozdov. Kot rezultat projekta se bo za Srednjo Evropo sprejela skupna strategija grozdenja s poudarkom na

  • spodbujanju pričakovanj in izkoriščanju spreminjajočih tržnih potreb, ki so posledica družbenih izzivov kot so podnebne ali demografske spremembe (nastajajoče dejavnosti)
  • vključevanju medsektorskih vprašanj, kot so internacionalizacija, prenos tehnologij in spol na področju inovacij.

Cilj

Kako lahko grozdi ostanejo konkurenčni ob novih nastajajočih dejavnostih in medsektorskih vprašanjih? Kako lahko zagotovijo izdelke in storitve, ki jih zahtevajo nove tržne potrebe, in se uspešno spoprimejo in rešijo medsektorska vprašanja v korist svojih članov? CluStrat išče odgovore na ta vprašanja z ocenjevanjem novih konceptov za podporo grozdom pri predvidevanju trendov in vprašanj ter izkoriščanju njihovih potencialov.

Nastajajoče dejavnosti kot so aktivno staranje, trajnostna mobilnost in zeleno gospodarstvo zahtevajo navzkrižno prepletanje tradicionalnih sektorjev z medsektorskimi tehnologijami in storitvami. CluStrat bo spodbujal tovrstne navzkrižne povezave tradicionalnih grozdov s ključnimi omogočitvenimi tehnologijami in medsektorskimi storitvami. Za ta pristop in implementacijo projekta CluStrat je ključnega pomena koncept pametne specializacije.

Tematski poudarek

Projektni partnerji so se dogovorili, da razvoj strategije osredotočijo na naslednja področja:

NASTAJAJOČE DEJAVNOSTI

MEDEKTORSKA VPRAŠANJA

1. aktivno staranje 1. internacionalizacija
2. trajnostni razvoj / zeleno gospodarstvo 2. prenos tehnologije in znanja
3. trajnostna / inteligentna mobilnost 3. spol in inovativnost / raznolikost

Dejavnosti in rezultati

Vse glavne korake pri implementaciji se pripravi, spremlja in potrdi s procesom sistematičnih dialogov o politikah na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni:

  • raziskati sredstva in potenciale za rast v regijah Srednje Evrope
  • elementi osnutka strategije v podporo navzkrižnemu povezovanju tradicionalnih grozdov in medsektorskih tehnologij in storitev ter vključevanje medsektorskih vprašanj
  • v pilotih preizkusiti medgrozdno sodelovanje in druge načine navzkrižnega povezovanja med tradicionalnimi in nastajajočimi grozdi
  • pripraviti skupno strategijo, priporočila politikam in akcijski načrt.

Implementacija

Projekt CluStrat se izvaja v okviru programa Srednja Evropa, ki ga sofinancira ESRR. Odobren je bil v zadnjem strateškem razpisu v programa Srednja Evropa 2007 – 2013. Projekt prejme 2,946 milijonov EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt Clustrat koordinira Steinbes-Europa-Zentrum (Nemčija) v sodelovanju in finančno podporo Ministrstva za finance in gospodarstvo zvezne dežele Baden-Württemberg.

Trajanje projekta: oktober 2011 – september 2014