Direkt zur Hauptnavigation dem Inhalt oder zum Seitenfuß.

Új klaszter koncepciók Közép-Európa számára

Megőrizni és tovább fejleszteni a klaszterek versenyképességét Közép-Európában, ez a fő célkitűzése a CluStrat projektnek. A stratégiai projektbe osztrák, cseh, német, magyar, olasz, lengyel, szlovén és ukrán partner szervezetek kerültek bevonásra. A CluStrat keretében a fenti partnerországok együttes erővel kívánnak fejleszteni és tesztelni új „policy” megközelítéseket, melyek a klaszterek innovációs kapacitásának növelését célozzák. Mindezek eredményeként, egy Közép-Európára vonatkozó közös stratégia kerül elfogadásra, mely kiterjed az alábbi területekre:

  • a változó piaci kereslet elvárásainak és kihasználásának támogatása a klasztereken keresztül, melyek a társadalmi kihívások - mint a klíma és demográfiai változások – következményeként jelentkeznek.
  • Az ún. iparágakon átívelő témák – úgymint nemzetköziesedés, technológia transzfer, és a nemek kérdése az innovációban - bevonásának támogatása a klasztereken keresztül.

Célkitűzés

Hogyan maradhatnak a klaszterek versenyképesek az új feltörekvő iparágak és iparágakon átívelő témák vonatkozásában? Hogyan lehetnek képesek az új piaci keresletet kiszolgáló és kielégítő termékek és szolgáltatások nyújtására, valamint sikeresen megközelíteni és támogatni az iparágakon átívelő kérdéseket a klaszter tagok érdekeit szolgálva. A CluStrat projekt ezen kérdések megválaszolását kutatja új policy-megközelítésekkel, melyek támogatják a klasztereket ezen trendekhez történő felkészülésben és a meglévő potenciáljaik hasznosításában.                                                                                                   

A feltörekvő iparágak - úgymint az idősek aktivitása, fenntartható mobilitás és zöld gazdaság – megkívánja a tradicionális szektorok keresztezését ún. szektorokon átívelő technológiákkal és szolgáltatásokkal. A CluStrat projekt a tradicionális szektorokban működő kulcstechnológiákat alkalmazó klaszterek és a szektorokon átívelő szolgáltatások keresztezését kívánja támogatni ilyen módon. A „Smart Specialisation-koncepció” különös jelentőséggel bír ebben a megközelítésben és a teljes CluStrat projekt megvalósítása során

Tematikus fókusz

A CluStrat projektben résztvevő partnerek megállapodtak, hogy a stratégia kidolgozása során az alábbi területekre fókuszálnak:   

Feltörekvő iparágak Iparágakon átívelő kérdések
1. Idősek aktivitása 1. Nemzetköziesedés
2. Fenntartható fejlődés / Zöld gazdaság 2. Technológia és tudástranszfer
3. Fenntartható / Intelligens mobilitás 3. A nemek kérdése az innovációban / nemek közötti diverzitás

Tevékenységek és kimenetek

A megvalósítás fő lépései, melyeket egy szisztematikus policy párbeszéd folyamat kísér nyomon regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, az alábbiak

  • a meglévő eszközök és növekedési potenciál felkutatása a közép-európai régióban
  • előzetes stratégiai alkotóelemek meghatározása a tradicionális szektorokban működő klaszterek és a szektorokon átívelő technológiák és szolgáltatások közötti keresztezéséhez
  • klaszterek közötti együttműködések és egyéb a tradicionális és feltörekvő iparágak közötti kereszteződést szolgáló pilot-módszerek tesztelése
  • közös stratégia, policy-ajánlások és akció tervek elfogadása

Megvalósítás

A CluStrat projekt a Közép- Európa Program keretében vasul meg, az ERFA társfinanszírozásával. A projekt a Közép-Európa Program 2007-2013 keretében meghirdetett stratégiai pályázati felhívás keretében került benyújtásra és elfogadásra. A projekt 2,946 millió euró támogatásban részesült az Európai Regionális Fejlesztési Alapból.

A CluStrat projekt koordinálását a német Steinbeis-Europa-Zentrum látja el a Baden-Württembergi Pénzügyi és Gazdasági Minisztérium szoros együttműködésével és annak pénzügyi támogatásával.

A projekt megvalósítás időszaka: 2011. október – 2014. szeptember